Info365.cz

Informace o internetu, podnikání, financích a dalších zajímavostech pro každý den

Přestupky

Jak postupovat v případě, že jste obdrželi „výzvu k úhradě určené částky“ od Policie?

Uvažujeme zde pouze soukromé vozidlo, ale postup v případě firemního auta je analogický. 1. Prověříme, zda výzva je v souladu s právem a) bylo porušení pravidel zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického   prostředku   používaného   bez  obsluhy  při  dohledu  na bezpečnost   provozu? (jakkoli není úplně jasné, co takový prostředek je)? b) jednalo se o neoprávněné zastavení nebo stání […]

Jak jednat s policií – Aktivní přístup k délce řízení – 6.díl

Cílem aktivního managementu délky trvání správního řízení (AMTS) je dosáhnout toho, aby zanikla odpovědnost za přestupek. Prekluzivní lhůta je jeden rok. Po této lhůtě nelze přestupek projednat. Podstatu AMTS popsal velmi výstižně poslanec zmr. Chvojka, když předkládal poslancům návrh k prodloužení prekluzivní lhůty na dva roky: Vezmeme-li v úvahu možné a stále se množící obstrukce […]

Jak jednat s policií – Správní řízení, zadruhé – díl 4.

V naší sérii článků se dostáváme k dalšímu dílu, a to sice správnímu řízení o přestupku. Tento dílu bude více informativní, protože, jak jsem již uvedl, nelze poskytnout jednoznačný návod, jak ve správním řízení uspět. V minulém dílu jsem konstatoval, že k úspěchu je třeba: – trénovat – sdílet zkušenosti – neváhat se nechat zastupovat […]

Jak jednat s Policií – (Ne)řešení přestupku s policií – díl 2.

V minulém díle jsme se zabývali kontrolní kontrolou, tedy aktivitou, při které policie nejčastěji z preventivních pohnutek zastavuje vozidla a obtěžuje jejich řidiče a spolucestující, okrádá je o čas aniž by ovšem policisté měli něco konkrétního na srdci. Nejdůležitějším poselstvím předchozí kapitoly je, že s policisty se zásadně nebavíme. V tomto dílu se budeme zabývat […]

Jak jednat s Policií – Kontrolní kontrola – díl 1.

První díl dopravně-přestupkového FSM se bude týkat situace, že jste byl jako řidič zastaven hlídkou PČR a není vám sdělováno žádné obvinění z přestupku. Policisté chtějí pouze zkontrolovat vaše doklady, provést orientační dechovou zkoušku alkoholu v dechu, prověřit povinnou výbavu vozidla případně další věci, a to patrně ve snaze usvědčit vás z nějakého protizákonného jednání […]

Přesunout se na začátek