Info365.cz

Informace o internetu, podnikání, financích a dalších zajímavostech pro každý den

Spárkatá zvěř

Jak přikrmovat spárkatou zvěř?

Zásady přikrmování spárkaté zvěře Přikrmování volně žijící zvěře nesmí být chápáno jako krmení. Musí to být činnost, která má zvěři pomoci překonat období nouze, tedy nejen zimy, ale i přírodních katastrof (povodně, sucha). Musí být jednoduché, avšak účelné a pravidelné, aby odpovídalo dennímu režimu zvěře. Pokud nejsou zejména pro přikrmování v zimě připravena na delší […]

Odhad věku spárkaté zvěře. Jak to udělat?

ODHAD VĚKU ŽIVÉ ZVĚŘE Vyžaduje cílevědomou a pečlivou praxi, přičemž je známo, že cílevědomost je často důležitější než počet loveckých lístků. Musíme také brát v úvahu odlišnosti zvěře v různých oblastech. Docela jinak bude v základní postavě vypadat jelen z šumavských slatí a jinak z jihomoravského luhu. Ani po dlouholetých zkušenostech z určitého místa nepohrdáme […]

Přesunout se na začátek