Info365.cz

Informace o internetu, podnikání, financích a dalších zajímavostech pro každý den

Svědek

Jak jednat s policií – (Ne)podání vysvětlení – díl 5.

Základní myšlenkou tohoto článku je, že jedním ze základních práv občana je právo odmítnout podat vysvětlení úřadům, tedy důkaz svědeckou výpovědí proti sobě nebo proti osobám, kterým by v důsledku poskytnuté výpovědi vzniklo nebezpečí stíhání pro trestný čin, správní delikt nebo přestupek. Ve společnosti vznikl v důsledku předloňského „tažení proti osobě blízké“ nesprávný dojem, že […]

Přesunout se na začátek