Info365.cz

Informace o internetu, podnikání, financích a dalších zajímavostech pro každý den

Etiketa

Jak na e-mailovou etiketu

E-maily, neboli elektronickou poštu, využívají miliardy lidí po celém světě. Každý den je odesláno asi 210 miliard e-mailů. Je to velmi snadný komunikační prostředek: díky e-mailům každý den snadno konverzujeme, sdílíme dokumenty a domlouváme se. Ovšem také používání elektronické pošty má svá pravidla. Nepsaným pravidlům týkajících se mailů, se obecně říká e-mailová etiketa. A jak […]

Etiketa nejen podle Guth-Jarkovského – Část první: Pozdrav

Pozdrav je nejjednodušší, nejelementárnější společenský kontakt, nejzákladnější projev zdvořilosti. Pozdravit je slušnost, odpovědět povinnost. Ale i pro tento zdánlivě takprostý projev existuje mnoho pravidel. Kdo koho zdraví? Ve společenském styku je určen princip přednosti. Ženy mají přednost před muži, starší osoby před mladšími, nadřízení před podřízenými. Podle tohoto principu se řídí nejen pozdravy, ale i […]

Přesunout se na začátek