Info365.cz

Informace o internetu, podnikání, financích a dalších zajímavostech pro každý den

Policie

Jak postupovat v případě, že jste obdrželi „výzvu k úhradě určené částky“ od Policie?

Uvažujeme zde pouze soukromé vozidlo, ale postup v případě firemního auta je analogický. 1. Prověříme, zda výzva je v souladu s právem a) bylo porušení pravidel zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického   prostředku   používaného   bez  obsluhy  při  dohledu  na bezpečnost   provozu? (jakkoli není úplně jasné, co takový prostředek je)? b) jednalo se o neoprávněné zastavení nebo stání […]

Jak jednat s policií – Aktivní přístup k délce řízení – 6.díl

Cílem aktivního managementu délky trvání správního řízení (AMTS) je dosáhnout toho, aby zanikla odpovědnost za přestupek. Prekluzivní lhůta je jeden rok. Po této lhůtě nelze přestupek projednat. Podstatu AMTS popsal velmi výstižně poslanec zmr. Chvojka, když předkládal poslancům návrh k prodloužení prekluzivní lhůty na dva roky: Vezmeme-li v úvahu možné a stále se množící obstrukce […]

Jak jednat s policií – (Ne)podání vysvětlení – díl 5.

Základní myšlenkou tohoto článku je, že jedním ze základních práv občana je právo odmítnout podat vysvětlení úřadům, tedy důkaz svědeckou výpovědí proti sobě nebo proti osobám, kterým by v důsledku poskytnuté výpovědi vzniklo nebezpečí stíhání pro trestný čin, správní delikt nebo přestupek. Ve společnosti vznikl v důsledku předloňského „tažení proti osobě blízké“ nesprávný dojem, že […]

Jak jednat s policií – Správní řízení, zadruhé – díl 4.

V naší sérii článků se dostáváme k dalšímu dílu, a to sice správnímu řízení o přestupku. Tento dílu bude více informativní, protože, jak jsem již uvedl, nelze poskytnout jednoznačný návod, jak ve správním řízení uspět. V minulém dílu jsem konstatoval, že k úspěchu je třeba: – trénovat – sdílet zkušenosti – neváhat se nechat zastupovat […]

Jak jednat s policií – Správní řízení, zaprvé – díl 3.

V minulé kapitole jsme ozřejmili, jak neřešit přestupek na místě a nezaplatit policii pokutu. Nyní se podíváme na to, co se bude s vaším domnělým deliktem dít dále. Policie vypracuje oznámeni o přestupku a předá je úřadu obce s rozšířenou pravomocí. To je dopravní nebo správní odbor městského úřadu nebo magistrátu příslušný k místu spáchání […]

Jak jednat s Policií – (Ne)řešení přestupku s policií – díl 2.

V minulém díle jsme se zabývali kontrolní kontrolou, tedy aktivitou, při které policie nejčastěji z preventivních pohnutek zastavuje vozidla a obtěžuje jejich řidiče a spolucestující, okrádá je o čas aniž by ovšem policisté měli něco konkrétního na srdci. Nejdůležitějším poselstvím předchozí kapitoly je, že s policisty se zásadně nebavíme. V tomto dílu se budeme zabývat […]

Přesunout se na začátek