Info365.cz

Informace o internetu, podnikání, financích a dalších zajímavostech pro každý den

Jak funguje noční vidění, jaké systémy nočního vidění známe?

Systém pro noční vidění pracuje na principu zesílení zbytkového světla od hvězd a měsíce. Svazek fotonů prochází fotonásobičem, který je přemění na elektrony. Ty se poté elektrochemickým procesem znásobí, usměrní přes fosforovou obrazovku a přemění se na viditelné světlo, které je poté viditelné v hledáčku. Takže pozor, jde o zesílení nějakého zbytkového světla. Pokud budete uzavřeni ve sklepě bez oken anebo v nějaké jeskyni – není co zesilovat, musí pomoci přísvit (nejčastěji infračervený).

Všechny noktovizory, využívající světla noční oblohy, potřebují ke správnému fungování nějaké světlo, které mohou následně zesílit. To znamená, že pokud se pohybujete v absolutní tmě, nevidíte nic ani s noktovizorem. Z toho důvodu je ve všech „lepších“ jednotkách zabudovaný zdroj infračerveného světla. Ten funguje tak, že vyšle paprsek infračerveného světla, které je lidskému oku téměř neviditelné, ale váš noktovizor ho vidí. Díky tomu můžete svůj přístroj používat i v absolutní temnotě. Infračervený přísvit funguje jako baterka a vzdálenost, na kterou s jeho pomocí můžete vidět, je tudíž omezená.

Generace nočního vidění

Každá podstatná změna v přístrojích pro noční vidění znamenala zavedení nové generace.

Generace 0 – Jedná se o systém nočního vidění vytvořený pro armádu Spojených států amerických, který byl využíván převážně ve druhé světové válce a válce v Koreji. Tento systém využíval infračervené světlo a IR reflektor byl připojen k nočnímu vidění. Přístroj promítal paprsek blízký infračervenému světlu, neviditelný okem, který se odrážel od objektů a putoval zpět do čočky nočního vidění. Využívána byla anoda s katodou pro urychlení elektronů. Problémem však bylo to, že zrychlení pohybu elektronů vedlo k deformaci obrazu a ke snížení životnosti trubice násobiče. Dalším závažným problémem bylo využití tohoto systému právě pro vojenské účely, kdy nepřátelské jednotky využívaly vlastní systémy nočního vidění a mohly vidět infračervený paprsek promítaný ze zařízení této generace.

Generace 1 – Další generace systému nočního vidění se vzdálila od aktivního infračerveného paprsku a využívala principu pasivního infračerveného světla. Generace 1 využívá okolního světla z měsíce a hvězd a nepotřebuje tedy promítaný infračervený paprsek. Nevýhodou je, že nefunguje dobře při zamračené obloze nebo bez měsíčního svitu.

Generace 2 – Tato generace nabízí mnohem lepší rozlišení a výkon, nežli generace předcházející. Využívá násobič elektronů, který pracuje na efektu sekundární elektronové emise. Toto uspořádání umožňuje zvýšení počtu elektronů a jejich energie. Největší výhodou je schopnost vidět i za velmi špatných světelných podmínek, a to i bez měsíčního svitu. Díky nové technologii dochází také k mnohem menšímu zkreslení než u dřívější generace nočního vidění.

Generace 3 – Tato generace je nyní využívána americkou armádou. Nejsou zde žádné zásadní změny proti generaci 2, má však lepší rozlišení a citlivost. Fotokatoda je vyrobena z arsenidu a galia a je velmi účinná při konverzi fotonů.

Generace 4 – Tato technologie označovaná jako „průchozí“ vykazuje mnohé zlepšení a zvýšení úrovně světelných podmínek. Díky odstranění iontů z bariéry MCP se odstraňuje šum z pozadí a zvyšuje se poměr signálu k šumu. Obrázky jsou pak podstatně méně zkreslené a jasnější. Uzavřený systém napájení umožňuje fotokatodě rychle zapnout a vypnout napětí, což umožňuje rychlejší reakci na kolísání světelných podmínek v určitém okamžiku. Toto je největší pokrok v historii systémů nočního vidění, umožňuje se přesunout z nízké hladiny osvětlení až přímo na sluneční světlo. Stávalo se, že voják mohl za tmy téměř oslepnout, když zrovna využíval noční vidění a v blízkosti se rozsvítilo jasné osvětlení. Tyto obavy však už nyní odpadají.

Speciální případ je Termovize

Pro infračervenou termografii se využívá speciální objektiv, který zaostří infračervené světlo vyzařované z nahlížených objektů. Zaměřené světlo je postupně snímáno spolu s infračervenými prvky. Detektor pak vytváří průběh teploty a vzniká tzv. termogram. Tento proces trvá jednu třicetinu sekundy a informace jsou získávány z několika tisíc bodů v zorném poli objektivu. Termogram vytvořený z těchto prvků je pak přeměněn do elektrických impulsů. Impulsy jsou následně zasílány do procesorové jednotky, která je zpracuje a posílá data na displej, kde pak vidíme různé barvy v závislosti na intenzitě infračerveného záření.

zdroje informací: nocni-videni-atn.cz, juryko.cz

Jak funguje noční vidění, jaké systémy nočního vidění známe?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek