Info365.cz

Informace o internetu, podnikání, financích a dalších zajímavostech pro každý den

Nevědomost – díl 2.

 • Darwina poháněla mj. gastronomická zvědavost a snažil se ochutnat co nejvíce tvorů, ale stalo se mu také, že náhodou snědl ptáka, kterého marně hledal.
 • Poslední slova admirála Nelsona zněla: „Pít. Ovívat. Třít.“ Nikdy nenosil přes oko pásku.
 • Člověk má nejméně devět smyslů, kromě „standardních“ pěti ještě čtyři, jež jsou obecně uznávané (vnímání tepla kůží, smysl pro rovnováhu, vnímání bolesti a „vědomí vlastního těla“), ale podle řady neurologů je jich mnohem více.
 • Počet skupenství hmoty je opravdu vysoký, ve skutečnosti se blíží patnácti: hmota pevná, pevná amorfní, kapalná, plynná, plazma, supertekutá, superpevná, degenerovaná hmota, neutronium, silně symetrická hmota, slabě symetrická hmota, kvark-gluonové plazma, fermionický kondenzát, Bose-Einsteinův kondenzát a podivná hmota.
 • Sklo je amorfní pevná hmota, nikoli pomalu tekoucí kapalina. Nestejná tloušťka tabulek je důsledkem toho, že je skláři ve středověku neuměli vyrobit lépe.
 • Při pokojové teplotě taje nejen rtuť, ale i gallium, cesium a francium.
 • Nejlepší vodič je stříbro, nikoli měď. Stříbro také dokáže sterilizovat vodu. Naopak voda je mimořádně špatný vodič elektřiny.
 • Nejhustší prvek je buď osmium, nebo iridium, v závislosti na metodě měření.
 • Všechny diamanty pocházejí ze sopek, kde vznikají pod obrovským tlakem a za extrémně vysokých teplot.
 • Zemětřesení měříme na stupnici MMS, už dlouho ne na Richterově škále.
 • Nejběžnější látka na světě je perovskit, minerální sloučenina hořčíku, křemíku a kyslíku. Tvoří asi polovinu celkové hmoty zemského pláště.
 • Měsíční prach údajně voní podobně jako střelný prach.
 • Země i Měsíc obíhají kolem sebe navzájem, resp. kolem společného těžiště, které leží cca 1600 km pod povrchem Země.
 • Země má nejméně sedm měsíců, kromě Měsíce ještě nejméně šest tzv. NEA (Near-Earth Asteroids) kroužících kolem ní.
 • Sluneční soustava má celkem osm planet. Pluto už se nepovažuje za planetu a je to první z TNO (trans-Neptunian objects) a součást tzv. Kuiperova pásu na okraji soustavy, který má doslova statisíce objektů (a měsíčně se objeví 5000 nových).
 • Pásmo asteroidů je vlastně dost opuštěné, protože vzdálenost mezi asteroidy, jež by snad mohly poškodit vesmírnou loď, je průměrně dva miliony kilometrů.
 • Osvěžující pobřeží u moře nemá nic společného s ozonem, jsou to jenom rozkládající se chaluhy. Ozon je ve skutečnosti prudce jedovatý.
 • Světlo se pohybuje rychlostí necelých 300 000 km/s jen ve vakuu, ale v jiných látkách má nižší rychlost. V sodíku při teplotě –272 °C se pohybuje rychlostí asi 60 km/h, ale v roce 2000 se podařilo světlo zcela zastavit v Bose-Einsteinově kondenzátu rubidia.
 • Umělé světlo hmyz nepřitahuje, ale dezorientuje, protože hmyz se orientuje podle Slunce.
 • Nikdy se nenašla stonožka, která by měla přesně sto nohou.
 • Škvor má dva penisy, z nich je jeden náhradní pro případ odlomení prvního. Škvor neleze do uší, resp. neleze tam o nic více než jiný hmyz.
 • Svijonožec má penis sedmkrát delší než své tělo. Penis pásovce může dosáhnout až dvou třetin délky těla. Penis plejtváka obrovského měří na délku 1,8 až 2 m.
 • Roh nosorožce není ze srsti, ale z rohoviny. Je to jediný živočich, který má roh vytvořený jen z této hmoty. Není známo, proč vlastně nosorožec roh má.
 • Nejvíce lidí ze všech afrických savců zabíjí hroch.
 • Nejvíce tygrů žije v USA, jen v Texasu jich je v zajetí 4000 a soukromí chovatelé v USA jich mohou mít celkem až 12 000.
 • Svaly, kterými krokodýl otvírá čelisti, jsou tak slabé, že je lze přemoci jednou rukou.
 • Práce je třikrát nebezpečnější „zabiják“ než válka. Na následky pracovních úrazů nebo na choroby z povolání zemřou ročně asi dva miliony lidí (ve válkách 650 000).
Nevědomost – díl 2.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek