Info365.cz

Informace o internetu, podnikání, financích a dalších zajímavostech pro každý den

Platová třída

Platy státních zaměstnanců pro rok 2014 – úředníci, učitelé, policisté…

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě je i v roce 2014 řešeno zákonem. Ve vymezených ustanoveních je vláda nařízením oprávněna konkretizovat podmínky při poskytování některých složek platu. Jinou formou nelze platové podmínky upravovat. Platový tarif (§ 5 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.) Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do […]

Přesunout se na začátek