Info365.cz

Informace o internetu, podnikání, financích a dalších zajímavostech pro každý den

Jak se chovat na internetu

Internet bezesporu naši civilizaci posunul podstatně dál. Přispěl k rychlému šíření informací, jejich snadnějšímu uchovávání, komunikaci, ale i zábavě.

Je pro nás obrovskou možností, jak strávit čas – jak se učit, rozvíjet nebo bavit. Ovšem také užívání webové sítě má svá pravidla, kterými bychom se v ideálním případě měli řídit.

Aby mělo používání internetu nějakou úroveň, vznikl souhrn celkem dvanácti pravidel nazvaný NETIKETA. Kdyby každý uživatel internetu tato jednoduchá pravidla znal a řídí se jimi, internet bude mnohem kultivovanější, nebudeme si zahlcovat maily zbytečnostmi, nebudeme spamovat internetové diskuze apod.

Pravidla

Prvním a velmi důležitým pravidlem je uvědomit, si, že na druhé straně není další počítač, ale člověk jako jste Vy. Některým lidem se stává, že napíší něco, co by druhému člověku nikdy do očí říct nedokázali. Toho je třeba se vyvarovat. S tím souvisí i další pravidlo – chovejte se na internetu stejně jako v nevhodném životě. Síť by neměla být argumentem pro použití vulgarismů, pro neslušné chování.

Každý národ je rozdílný, každá země má jiné zákony. Když si s někým píšete, je dobré vědět s kým, abyste v soukromé konverzaci (= chatu) neporušili zákony jeho státu, popřípadě neurazili jeho náboženskou identitu. Běžným českým uživatelům to obecně nehrozí, ale mohlo by se to stát.

Další pravidlo hovoří o tom, že je třeba brát ohled na druhé. Když budete například na e-mailu či nějakém diskuzním fóru posílat velké přílohy, jako jsou obrázky, je vhodné je „zazipovat“ (=komprimovat). Někteří lidé mají nevýhodný tarif internetového připojení a takový e-mail by je mohl přijít velmi draho.

Velkým nešvarem, nejen diskuzí, ale bohužel i e-mailů, je psaní diakritiky a nespisovnou formou. To vede k tomu, že osoba na druhé straně může mít velký problém s porozuměním textu a může vzniknout i trapas. Také chybějící čárka ve větě může způsobit problémy.

Každému se občas může stát, že potřebuje poradit. Pokud se stanete návštěvníkem diskuzního fóra, kde se někdo ptá na otázku, na niž znáte odpověď, napište ji. Dnes pomůžete Vy jim, příště oni Vám. S tím souvisí, že byste se neměli vysmívat ostatním uživatelům internetu za jejich chyby. Nikdo není dokonalý.

Pokud vám přijde mail, který vám nepatří, smažte ji a upozorněte odesílatele, že si spletl adresáta. Je třeba chránit soukromí každého z nás.

Nezneužívejte svých schopností. To, že umíte hackovat, není důvod k tomu, abyste každý den prohlíželi elektronickou poštu ostatních. O případném zneužití přístupových údajů do internetového bankovnictví ani nemluvě.

Že není slušné šířit reklamy a spam, ví každé dítě školou povinné, přesto to podstatná část uživatelů stále dělá. Podobně je to s hoaxy, tedy lavinově se šířícími e-mailovými zprávami s varovným textem nezakládajícím se na pravdě. Často například poukazují na nemocného jedince a slibují, že přeposláním e-mailu daný člověk dostane finance na léčbu. To je samozřejmě mýtus, ale lidé tomu věří.

Poslední pravidlo by si k srdci měli vzít především internetoví piráti. Dodržujte autorská práva a šiřte jen díla s volnou licencí. Předejdete tak i nepříjemnostem, které by vám v opačném případě mohly hrozit.

Jak se chovat na internetu
Přesunout se na začátek