Info365.cz

Informace o internetu, podnikání, financích a dalších zajímavostech pro každý den

Jak získávat přátele a vést lidi?

Carnegieho zásady

 Základní způsoby jednání s lidmi

 

1.   Nikdy nikoho nekritizujte, neodsuzujte a nestěžujte si.

Jakákoli kritika vyvolává odpor. Lidé se nikdy nechtějí cítit vinní. Chápejte jejich pohnutky.

 

2.   Poctivě a upřímně oceňujte druhé. Své uznání jim dejte najevo.

Lidé chtějí být důležití. Nešetřete poctivou chválou, ale neužívejte falešné lichotky.

 

3.   Vzbuďte v druhých naléhavou chuť daný úkol vykonat.

Zapůsobte na lidi tím, co je zajímá. Dívejte se jejich očima. Vyvolejte v nich žádostivost.

 

Jak se stát oblíbeným

 

1.   Opravdově se zajímejte o druhé.

Mějte lidi upřímně rádi. Dávejte jim najevo svůj skutečný zájem a obdiv.

 

2.   Usmívejte se.

Mějte dobrou náladu. Veďte své myšlenky ke štěstí. Rozdávejte upřímné úsměvy.

 

3.   Pamatujte si, že každému zní jeho jméno příjemně a je pro něho tím nejdůležitějším.

Pamatujte si jména lidí a oslovujte je jmény. Dejte jim najevo, že si uvědomujete jejich jedinečnost.

 

4.   Umějte naslouchat. Povzbuzujte druhé, aby hovořili o sobě.

Buďte pozornými posluchači. Uvažujte o tom, co druzí říkají. Dávejte jim otázky.

 

5.   Mluvte především o tom, co zajímá druhé.

Hovořte o tom, čeho si druzí nejvíce považují a co by je mohlo potěšit.

 

6.   Dejte druhému najevo, že si uvědomujete jeho osobní důležitost, a udělejte to upřímně.

Dbejte, aby se druzí cítili důležitě. Mluvte s nimi o nich samých a projevte skutečné uznání.

 

Jak získat druhé na svou stranu

 

1.   Vyhýbejte se hádkám. Spor vyhraje ten, kdo se nepře.

Hádky jen utvrzují původní postoje. Ovládejte se a nekřičte. Nezraňujte hrdost druhých.

 

2.   Ukažte druhým, že respektujete jejich názory. Nikdy nikomu neříkejte, že se mýlí.

Naznačte možnost vlastního omylu. Společně prověřujte fakta. Užívejte diplomacii.

 

3.   Jestliže se mýlíte, uznejte svůj omyl rychle a ochotně.

Přiznáním svého omylu předejděte kritice od druhého. Sebekritika vyvolává velkorysost.

 

4.   Když řešíte sporné situace, začínejte přátelsky.

Hledejte shody, ne rozdíly. Jemnost a přátelství, ne síla. Kapka medu je lepší než sud žluči.

 

5.   Veďte druhé hned od počátku ke kladným odpovědím.

Od začátku veďte druhé k tomu, aby říkali „ano“. Zabraňte nesouhlasu. Našlapujte zlehka.

 

6.   Nechejte hovořit druhého.

Nechejte druhé se „vypovídat“. Dejte jim možnost předvést se a zapůsobit na vás.

 

7.   Přesvědčete druhého, že nápad vznikl v jeho hlavě.

Nikomu nic nevnucujte. Dbejte jejich požadavků a přání. Nechejte je, aby se rozhodli sami.

 

8.   Snažte se upřímně dívat na věci očima druhého.

Porozumějte lidem, jejich pohnutkám a problémům. Považujte je za stejně důležité jako vlastní.

 

9.   Berte odhled na představy a přání druhého.

Lidé touží po sympatiích. Dejte jim najevo, že byste se v jejich situaci asi cítili stejně.

 

10. Předpokládejte, že druzí jsou charakterní. Dovolávejte se ušlechtilých pohnutek.

Lidé jsou v hloubi srdce idealisté. Apelujte na pravdomluvnost, čestnost, dobrosrdečnost a závazky.

 

11. Podávejte své myšlenky přitažlivým způsobem.

Používejte dramatizaci. Pravda sama nestačí, je potřeba ji podávat živě a zajímavě.

 

12. Probuďte v lidech touhu vyniknout.

Podporujte zdravou soutěživost. Stavte lidi před výzvy. Dejte jim možnost „vyhrát“.

Jak být skutečnou vůdčí osobností

 

1.   Začněte vždy chválou a upřímným uznáním.

Když už musíte vytknout chybu, nejprve chvalte. Věci nepříjemné říkejte vždy až po příjemných.

 

2.   Na chyby upozorňujte nepřímo.

Kritika nesmí zpochybnit nebo oslabit prvotní pochvalu. Zdůrazňujte možnost zlepšení.

 

3.   Než začnete někoho kritizovat, hovořte nejdříve o vlastních chybách.

Přiznejte nejprve vlastní nedokonalost. Na počátku pokořte sebe a vyzdvihněte druhého.

 

4.   Přikazujte otázkou namísto přímých rozkazů.

Lidé nemají rádi příkazy. Užívejte návrhy. Nechejte lidi, aby se sami činili a poučili ze svých chyb.

 

5.   Umožněte druhým, aby si zachovali svou tvář.

Nezraňujte hrdost a sebevědomí druhých. Dbejte na to, co si oni myslí sami o sobě.

 

6.   Vyzdvihněte a pochvalte každé, i sebemenší zlepšení, buďte upřímní v uznání.

Cukr je lepší než bič. Vyzdvihujte to, co je dobré. Rozpoznejte schopnosti druhých.

 

7.   Dejte druhým předem najevo, že o nich máte nejlepší mínění, aby se podle toho chovali.

Mluvte s lidmi o ctnostech, které u nich chcete rozvinout. Vyjádřete úctu jejich vlastnostem.

 

8.   Povzbuzujte druhé. Naznačte jim, že chyba se dá snadno napravit.

Vzbuďte dojem, že věci jsou snadné. Vyjádřete lidem svoji důvěru v jejich schopnosti.

 

9.   Snažte se, aby lidé rádi dělali to, co jim navrhujete.

Lidé potřebují motivaci. Jsou ovládáni „hračkami“. Ukažte jim, že výsledek pro ně bude výhodný.

 

Zdroj: Dale Carnegie: Jak získávat přátele a vést lidi, resp: Lukáš Visingr

Jak získávat přátele a vést lidi?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek