Info365.cz

Informace o internetu, podnikání, financích a dalších zajímavostech pro každý den

Krizové řízení od Steva Pieczenika – Nejvyšší pohotovost

Pravidla krizového řízení ČINIT

Čas: Je třeba mít dostatek času k vyhledávání a tvorbě nových možností řešení.

Informace: Je třeba sbírat všechny podrobné informace, ale uvolňovat je jen sporadicky.

Novináři a média: Je třeba média odříznout od informací nebo je zásobovat vlastními.

Image: Je třeba znát sebe, protivníka a situaci a budit dojem, že je vše pod kontrolou.

Technika rozhodování: Je třeba vědět, kdo je první a poslední v procesu rozhodování.

Tři pravidla krizového řízení

1.  Zjisti, kdo vybírá lidi do krizového štábu.

2.  Zajisti si pozvání.

3.  Nevystrkuj hlavu, dokud si svou věcí nejsi jistý.

Dodatek: Neexistuje nic jako „jistá věc“.

Další rady pro krizové řízení

Je třeba se postarat, aby byl minimálně jeden konvenční telefon neustále přístupný, i kdyby to mělo znamenat, že se do něj bude číst Starý a Nový zákon; všechny ostatní (tj. méně důležité) hovory lze přepojit na jinou linku. Nikdy se nenechej zavalit podrobnostmi, natož abys ztratil celkový přehled o situaci. Nikdy neztrácej čas telefonováním. Příchozí zprávy čti ihned. Vždy se chovej jako někdo nenahraditelný. Všechny složky byrokracie mají elementární a neměnný teritoriální zájem zachovat si kontrolu nad svou vlastní krizí a nic (s výjimkou byrokratického ekvivalentu genocidy) nemůže úřad donutit, aby se kontroly vzdal.

Technická organizace krizového řízení

Rozdělení osob: Operační úředník, Úkolování, Termíny

Rozdělení spisů: Došlé depeše, Odeslané depeše, Situační zprávy, Tiskové zprávy, Poznámky

Troje hodiny: greenwichský čas, místní čas, čas na místě krize

Jak manipulovat veřejným míněním pro ospravedlnění intervencí USA ve světě

1.  Omez zpravodajské krytí.

2.  Organizuj/kontroluj televizní obrazové zpravodajství.

3.  Nikdy nezmiňuj a nezobrazuj americké oběti.

4.  Zpravodajské krytí orientuj na technicky dokonalé zbraně (nekrvavá podoba války).

5.  Zdůrazňuj vysoká morální hlediska.

6.  Vyjadřuj se zdrženlivě o očekávaném politickém/vojenském výsledku.

7.  Při jakémkoli setkání s tiskem se skryj za bariéru lží.

Rozdíly mezi americkým a japonským stylem vyjednávání

Američané Japonci
Otevřený, veřejný proces dosahování konsenzu Uzavřený, vnitřní proces dosahování konsenzu
Nadnesená výchozí stanoviska Podhodnocená, nejasná výchozí stanoviska
Žádný únik informací, všechna stanoviska formální Prozrazují stanoviska před formálním předložením
Konfliktní vztahy s tiskem Spolupracují s domácím tiskem, izolují zahraniční
Zachovávají naprostou důvěrnost rozhovorů Vyzrazují podrobnosti rozhovorů
Nejprve stanoví principy, pak hledají řešení Praktická řešení bod za bodem
Příliš časný kompromis Obtížný kompromis, nabízejí nevýznamné ústupky
Důraz na hlavní argument Důraz na dohodu
Konfrontační jednání Vyhýbají se konfrontaci
Jednají, aby zvítězili Jednají, aby se vyhnuli neúspěchu
Strategie ad hoc Strategie pokusů a tlaku, vyvolávání paniky
Jednání vedou ke konečnému řešení Jednání jsou průběžná

Krizové řízení od Steva Pieczenika – Nejvyšší pohotovost

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek