Info365.cz

Informace o internetu, podnikání, financích a dalších zajímavostech pro každý den

Znáte pyramidový brusič žiletek?

Broušení žiletek v pyramidě

Téma pyramidového brusiče žiletek se průběžně objevuje v různých populárně naučných pořadech či tiskovinách, často pak v tom smyslu, že nic takového neexistuje. Dokonce i jinak velmi seriózní televizní pořad Bořiči mýtů „prokázal“, že pyramida na ostrost žiletek žádný efekt nemá. To je jedna z věcí, kterou zcela upřímně nesnáším, totiž popírání faktů. Zvláštní účinky pyramid nejen na žiletky byly nesčíslněkrát potvrzeny a o jejich existenci nemůže být nejmenších pochyb. Jiná věc je, že teoretický popis a zdůvodnění těchto efektů je zatím dost neúplné. Skutečností však je, že pyramidový brusič žiletek byl patentován a držitelem patentu je český vědec Karel Drbal. Žádost o udělení podal v roce 1949, ale trvalo mu deset let, než tyto účinky prokázal, a tak patent dostal až v roce 1959. Samo udělení patentu je potvrzením faktu, že tato věc funguje, protože si prostě a jednoduše nemůžete dát patentovat něco, co nefunguje (naštěstí, protože jinak by byl zřejmě každý druhý patent na perpetuum mobile). Pyramidové brusiče žiletek se poté začaly i prodávat, ale vyrobit tuto pomůcku je nesmírně jednoduché. V první části textu najdete podrobný návod, jak brusič vyrobit; musíte ale návod skutečně přesně dodržet, jinak se nedočkáte žádaného výsledku. Druhá pasáž obsahuje pokus o alespoň částečné vysvětlení celého jevu.

Jak na to?

  1. Materiál pyramidy: Brusič žiletek musí být vyroben z dielektrického materiálu. Brusiče, které se prodávají v obchodech, bývají obvykle překližkové nebo polystyrénové, luxusní provedení bývá z exotického dřeva. Úplně však postačuje obyčejný tvrdý papír.
  2. Rozměry pyramidy: Je bezpodmínečně nutné dodržet správný poměr rozměrů pyramidy, který odpovídá egyptským pyramidám. Tento poměr je udán vzorcem:

 z=v*Pi/2

 V něm z je délka základny (tj. jedné strany podstavy) a v je výška pyramidy (tj. kolmice spuštěné z vrcholu do středu podstavy). Jinak řečeno, délka základny se musí rovnat výšce pyramidy vynásobené polovinou Ludolfova čísla (cca 1,57). Abyste však mohli pyramidu např. z papíru vyrobit, musíte znát i délku boční hrany h, která se spočítá pomocí dvou Pythagorových vět. Pokud se vám nechce počítat, uvedu zde dvě trojice vhodných hodnot: v = 10 cm, z = 15,71 cm, h = 14,95 cm; v = 15 cm, z = 23,56 cm, h = 22,42 cm.

  1. Umístění pyramidy: Pyramidu je třeba orientovat přesně ve směru sever‑jih, tj. umístit ji tak, aby strany podstavy byly rovnoběžné se severojižní a západovýchodní osou. Dále je třeba, aby pyramida stála na dielektrickém povrchu, tj. nikoli na kovové desce, ale např. na dřevěné desce stolu. A konečně by se v její těsné blízkosti neměly vyskytovat silné zdroje elektromagnetického záření (např. televizor) nebo velké kovové předměty.
  2. Umístění žiletky v pyramidě: Velmi často se zapomíná na to, že žiletka musí být umístěna v jedné třetině výšky pyramidy, nikoli přímo na její podstavě. Ideální je vyrobit z papíru jakýsi „podstavec“ o výšce třetiny pyramidy, na něj žiletku položit a pak „přiklopit“ vlastní pyramidou. Žiletka musí ležet tak, aby její ostří byla rovnoběžná se spojnicí sever‑jih.

Jak to funguje?

Broušení žiletek v pyramidě není žádná magie. Výzkumy ukázaly, že pyramida ovlivňuje, resp. uvnitř svého objemu deformuje magnetické pole Země. To je také důvod, proč musí být brusič vyroben z dielektrické hmoty, neboť vodič by magnetické pole do pyramidy „nepustil“. Pokud je pyramida umístěna správně, vzniká v ní prostor se zvýšenou hladinou magnetické indukce. Prostor má tvar elipsoidu orientovaného souhlasně s orientací magnetického pole Země (severojižním směrem) a jeho střed leží v jedné třetině výšky pyramidy. Pyramida tedy vlastně soustřeďuje energii magnetického pole do tohoto prostoru.

Právě v tomto prostoru se v egyptských pyramidách nachází „královská komora“ s mumií faraóna a právě sem je také třeba umístit žiletku. Egyptské mumie se zachovaly v tak dobrém stavu nejen díky balzamování, ale také díky tomu, že magnetické pole zpomaluje rozkladné procesy. Uvádí se, že Karla Drbala přivedla na myšlenku využití pyramidy skutečnost, že se v egyptských pyramidách zachovala těla uhynulých zvířat, která nebyla nijak nabalzamována. Experimentálně bylo zjištěno, že potraviny uložené v „pyramidových spížích“ zůstávají déle čerstvé. Některé farmy dokonce využívají „pyramidové skleníky“, protože magnetické pole podporuje růst mnoha druhů rostlin.

A proč vlastně soustředěná magnetická energie brousí žiletky? Podporuje růst kovových krystalů a vlastně je jakoby „vytahuje“ z kovové hmoty žiletky. To je celé kouzlo! Správně vyrobená pyramida dokáže nabrousit obyčejné žiletky do původního stavu ostrosti řádově za několik dnů. Já osobně se holím strojkem Gillette Mach 3 Turbo a pyramida „umí“ naostřit i jeho holicí hlavy, avšak nikoli už do původního stavu. Firma Gillette totiž používá broušení laserovým paprskem, který „řeže“ i krystaly, čímž se dosahuje ještě větší ostrosti. To je také důvod, proč ostrost žiletek Gillette ze začátku poměrně rychle poklesne (dojde k odlámání „rozřezaných“ krystalů), ale potom už klesá pomaleji a rovnoměrně, když se tupí kompletní krystaly. Pyramida samozřejmě dokáže nabrousit žiletky jen na úroveň celých krystalů, což odpovídá zhruba 80 % úrovně ostrosti nové žiletky. Osobně každou holicí hlavu „spotřebuji“ dvakrát, poprvé novou a podruhé naostřenou pomocí pyramidy.

 Záhadou ovšem zůstává, proč vlastně pyramida takto ovlivňuje zemské magnetické pole. Teoretické zdůvodnění tohoto jevu neexistuje. Samotné existence efektu si však byli zřejmě vědomi i staří Egypťané, protože slovo „pyramida“ znamená „oheň uprostřed“.

zdroj: Lukáš Visingr – tvalý odkaz vpravo na stránce

Znáte pyramidový brusič žiletek?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek