Info365.cz

Informace o internetu, podnikání, financích a dalších zajímavostech pro každý den

Jaké byly a jsou tajné služby na uzemí SSSR a Ruska?

1917‑1922

Всероссийская чрезвычайная комиссия по боръбе с контрреволюцией и саботажем

Vserossijskaja črezvyčajnaja komissija po borbe s kontrrevoljucijej i sabotažem

Všeruská mimořádná komise pro boj s kontrarevolucí a sabotážemi

Obvykle se používá jen ve formě Чека (Čeka) a pracovníci ruských tajných služeb si dodnes s hrdostí říkají чекисти (čekisté).

1922‑1923

Главное политическое управление, ГПУ

Glavnoje političeskoje upravlenije, GPU

Hlavní politická správa

Byla součástí ministerstva vnitra:

Народный комиссариат внутренних дел, НКВД

Narodnyj komissariat vnutrennich děl, NKVD

Lidový komisariát vnitra

1923‑1934

Объединённое главное политическое управление, ОГПУ

Objediňonnoje glavnoje političeskoje upravlenije, OGPU

Spojená hlavní politická správa

OGPU podléhala přímo Radě lidových komisařů SSSR.

1934‑1945

Главное управление государственной безопасности, ГУГБ

Glavnoje upravlenije gosudarstvěnnoj bezopasnosti, GUGB

Hlavní správa státní bezpečnosti

GUGB opět podléhalo ministerstvu vnitra (NKVD).

1941‑1946

Народный комиссариат государственной безопасности, НКГБ

Narodnyj komissariat gosudarstvěnnoj bezopasnosti, NKGB

Lidový komisariát státní bezpečnosti

V r. 1941 se GUGB osamostatnilo pod názvem NKGB. Krátce poté bylo opět začleněno do struktury NKVD, ale v r. 1943 se znovu osamostatnilo.

1946‑1953

Министерство государственной безопасности, МГБ

Ministerstvo gosudarstvěnnoj bezopasnosti, MGB

Ministerstvo státní bezpečnosti

V r. 1946 byly všechny Lidové komisariáty přejmenovány na Ministerstva.

1947‑1951

Комитет информаций, КИ

Komitět informacij, KI

Výbor pro informace

Koordinační orgán pro zpravodajské služby, jehož se účastnili zástupci MGB, GRU a ministerstva zahraničí. V r. 1951 všechny funkce KI převzalo MGB.

1953‑1954

Министерство внутренних дел, МВД

Ministerstvo vnutrennich děl, MVD

Ministerstvo vnitra

5. března 1953 (v den Stalinovy smrti) se MGB opět a definitivně sloučilo s MVD.

1954‑1991

Комитет государственной безопасности, КГБ

Komitět gosudarstvěnnoj bezopasnosti, KGB

Výbor státní bezpečnosti

Nejznámější sovětská tajná služba fungovala pod tímto jménem až do zániku SSSR. Její příslušníci se obvykle hlásili jen slovem „Komitět“.

Všechny výše jmenované tajné služby plnily funkci civilní rozvědky a kontrarozvědky a obvykle také vojenské kontrarozvědky. Vojenské rozvědce (4. oddělení generálního štábu) vydrželo jedno jméno po celou dobu existence SSSR a zůstává stejné i v éře Ruské federace:

Главное разведывательное управление, ГРУ

Glavnoje razvědyvatělnoje upravlenije, GRU

Hlavní správa rozvědky

V současné Ruské federaci existují tři civilní tajné služby, které vznikly rozdělením KGB:

Служба внешней разведки, СВР

Služba vněšněj razvědki, SVR

Služba zahraniční rozvědky (tj. civilní rozvědka)

Федеральная служба безопасности, ФСБ

Federalnaja služba bezopasnosti, FSB

Federální bezpečnostní služba (tj. civilní i vojenská kontrarozvědka)

Федеральное агентство правительственной связи и информаций, ФАПСИ

Federalnoje agentstvo pravitělstvěnnoj svjazi i informacij, FAPSI

Federální agentura vládního spojení a informací (tj. komunikační, elektronická a šifrovací služba)

zdroj: Lukáš Visingr – viz trvalý odkaz vpravo v sidebaru

Jaké byly a jsou tajné služby na uzemí SSSR a Ruska?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek