Info365.cz

Informace o internetu, podnikání, financích a dalších zajímavostech pro každý den

Proč dochází ke zdržení výplaty nemocenské?

Nejeden práce neschopný se musel potýkat s problémem včasného vyplacení nemocenských dávek. Někteří je nedostanou vyplaceny v daném měsíci, v němž jim vznikl nárok na výplatu, nebo se o několik dní výplata posune.

Toto zdržení může být způsobeno několika zásadními faktory, které ovlivní termín skutečného vyplacení.

V praxi to znamená, že je dána určitá právní legislativa, kterou je nutno splňovat. Pokud něco chybí, je jasné, že můžete dostat nemocenskou dávku vyplacenu až v novém měsíci, společně s dalším měsícem. Tedy částka za předchozí měsíc bude vyplacena společně s daným měsícem.

Možné příčiny zdržení výplaty nemocenské

Výplata nemocenské dávky se může zdržet z mnoha různých důvodů. Jedním z nich je příliš brzké vystavení dokladu o pokračování pracovní neschopnosti, jinak také zvané „lístek na peníze“, jež předáváte svému zaměstnavateli.

Obvykle platí, že váš lékař, který tento dokument vystavuje, ho vystaví příliš brzy. Většinou jde o 25. den v měsíci a výše. Pokud bude lístek na peníze vystaven dříve, nastává problém a ČSSZ bude nucena sjednat nápravu. Tudíž se posune termín vyplacení.

V případě, že práce neschopný je v exekuci a nedodá ČSSZ potvrzení o vyživovaných osobách, aby mohl tento úřad nemocenskou dávku přepočítat, zase dojde ke zdržení výplaty.

V zásadě je nutno dokládat zde zmíněnému úřadu určité doklady a potvrzení, které jsou velmi zásadní pro výpočet a posouzení nároku na dávku, buďto se výplata pozdrží nebo nebude provedena vůbec, a to do té doby, než bude veškerá dokumentace doložena.

Nemocenská dávka také může být krácena nebo blokována (pokutována). Jde o případ, kdy pacienta doma navštíví kontrola a on z nějakého důvodu pracovníkovi pověřeného touto kontrolní činností neotevře. Kontrolu může poslat jak zaměstnavatel, tak i ČSSZ.

Dotyčný kontrolovaný pacient musí podat vysvětlení, proč neotevřel. Omluvitelná je pouze návštěva u lékaře, hospitalizace, ukončení „neschopenky“, nebo doložení požití silných léků, které mohou ovlivnit silný a hluboký spánek a nemocný tudíž neslyší domovní zvonek. Vše musí být doloženo lékařským potvrzením. Patří sem také doba povolených vycházek, vytyčených ošetřujícím lékařem.

V každém případě, je tu mnoho faktorů, které ovlivňují vyplácení nemocenských dávek a pokud je něco přehlédnuto, pak se musíte smířit s tím, že peníze hned tak neuvidíte.

Pokud si nejste jisti, zda máte na ČSSZ odeslány veškeré potřebné dokumenty, můžete si to zjistit na info – lince tohoto úřadu. Tak vám bude sděleno v jaké fázi je výplata vaší dávky (ve fázi zpracování, něco chybí nebo již byly peníze odeslány).

Raději se obrňte trpělivostí a finanční rezervou pro případ, že se výplata nemocenské zpozdí.

Proč dochází ke zdržení výplaty nemocenské?
Přesunout se na začátek