Info365.cz

Informace o internetu, podnikání, financích a dalších zajímavostech pro každý den

Shopaholismus není jen zábavná aktivita z komedií

Kdy se zábavné trávení volného času stane destruktivním návykem? Pro lidi, kteří mají tendenci utrácet, se nakupování může stát závislostí, která je postupně ničí.

Oblečení, boty, elektronické hračky…mnoho z nás činí pořizování nových věcí alespoň na chvíli spokojenější. Je tedy přirozené, že nakupování je příjemné. Ale existuje rozdíl mezi potěšením z občasného výletu do obchodních center a tzv. “shopaholismem” – závislostí na nakupování.

Co je to shopaholismus?

Abnormální nutkání ke koupi nových věcí, odborně oniománie, je považováno za jeden z typů obsesivně-kompulzivního chování. Odborníci na duševní zdraví jej řadí mezi poruchy kontroly impulzivity – stejně jako třeba kleptomanii či patologické hráčství (gamblerství).

Studie naznačují, že závislost na nakupování může souviset i s dalšími problémy jako pocity hněvu, neovládání se, deprese, osamělost nebo bipolární porucha.

Co shopaholismus způsobuje?

Většina lidí s touto závislostí tvrdí, že nakupování jim umožňuje cítit nějakou kontrolu, kterou jinak nemají v jiných oblastech života. Jak už bylo zmíněno výše, může k ní vést i deprese, nízké sebevědomí, pocity osamělosti, hněvu nebo úzkosti.

Zdá se, že nakupování na tyto lidi působí jako droga – přivádí je do stavu radosti až euforie, ale i s následným pocitem viny, vyčerpání a zhoršení negativních emocí – tedy podobně jako u drogově závislých či alkoholiků.

Je to skutečná závislost?

Jak už bylo výše uvedeno, má všechny takové znaky i když společnost zatím nebere tento problém moc vážně – spíše toto chování vidí jako nezodpovědné, způsobené nedostatkem vůle nebo jej považuje za neškodný relax.

Dříve se odborníci neshodovali v tom, zda lze chápat nakupování (či jiné chování) jako závislost, ale na základě výzkumů se jich dnes mnoho domnívá, že nakupování a utrácení, stejně jako hazard, počítačové hry nebo internet, může být návykové.

Nakupování u některých lidí vyvolává reakce v mozku, zejména v receptorech “dobré nálady” – vylučují se dopamin a endorfiny. Když “shopaholik” nemůže nakupovat, zažívá abstinenční příznaky.

Jelikož léky a terapie jsou stejně nápomocné jak lidem závislým na nakupování tak lidem s jinými kompulzivními poruchami kontroly impulzivity, pojem závislost zřejmě můžeme používat i v souvislosti s nutkavým nakupováním.

Jak pomoci shopaholikovi?

Stejně jako jiné typy závislostí i tato je drahá. Blízcí shopaholika jsou často ve stejné situaci jako rodina narkomana nebo alkoholika. Jeho zvyk vede k napětí ve vztazích, odcizení a samozřejmě finančním potížím.

Přátelé a rodina shopaholika musí nejprve jeho problém poznat a vědět, co toto nutkání spouští.

Nikdy jeho chování neomlouvejte ani nebanalizujte. Nehádejte se s ním, neobviňujte ho a nevyhrožujte – snažte se být neutrální a buďte tu pro něj, když požádá o pomoc. Pamatujte, že závislost je léčitelná.

Odborná pomoc

Stejně jako u jiných kompulzivních poruch a závislostí i zde je důležitá pomoc terapeuta. Až si dotyčný uvědomí, že má problém a hledá pomoc, můžete na nějakou dobu převzít i jeho finanční zodpovědnost.

Pokud si vy osobně myslíte, že jste závislí na nakupování a utrácení, obraťte se na odborníka, který vám pomůže zjistit, co je spouštěčem tohoto chování.

Nestyďte se probrat to také s rodinou a blízkými přáteli, aby vás nevědomě nesváděli ze snahy tento problém překonat a vysvětlete jim, jak mohou pomoci.

Shopaholismus není jen zábavná aktivita z komedií
Přesunout se na začátek