Info365.cz

Informace o internetu, podnikání, financích a dalších zajímavostech pro každý den

Jak jednat s Policií – (Ne)řešení přestupku s policií – díl 2.

V minulém díle jsme se zabývali kontrolní kontrolou, tedy aktivitou, při které policie nejčastěji z preventivních pohnutek zastavuje vozidla a obtěžuje jejich řidiče a spolucestující, okrádá je o čas aniž by ovšem policisté měli něco konkrétního na srdci. Nejdůležitějším poselstvím předchozí kapitoly je, že s policisty se zásadně nebavíme.
V tomto dílu se budeme zabývat tím, co učinit, když nám policista nebo strážník sděluje, že má podezření, že jste spáchal přestupek. Mnoho lidí si myslí, že v tomto okamžiku je konec, že něco udělal a že ho chytili, takže je to v prdeli. Opak je pravdou. Tím, že policajti někoho vyfotili, změřili, spatřili při něčem, o čem si policajti myslí, že by to možná mohl být přestupek, to teprve začíná.
Na takové podezření lze reagovat dvěma způsoby:
1. Akceptovat to a zaplatit pokutu, případně převzít pokutový blok. Budeme tomu říkat „řešit přestupek na místě“. Tímto způsobem lze přestupek vyřešit, jestliže je spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit (§ 84 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.). Povšimněte si, že obě podmínky musejí splněny současně, tedy přestupek je spolehlivě zjištěn A obviněný z přestupku souhlasí. To je někdy zdrojem policejního nátlaku ve stylu „to je naprosto přesně zaznamenaný, co vy tady děláte, takže to musíme řešit na místě“. Hovno.
Na místě také projednat závažné přestupky, které jsou taxativně v zákoně uvedeny. Městské a obecní policie jsou ze zákona dále omezeny v tom, jaké přestupky smějí strážníci řešit na místě. Například přestupky související s jízdou na červenou, technickým stavem vozidla, osvětlením vozidla apod. (§ 86 pís.d) zákona č. 200/1990 Sb). V případě, že strážník vybere pokutu v rozporu s tímto ustanovením, jedná se o nulitní akt a řidič by mohl využít mimořádných opravných prostředků.
Co do následků rovnocenným k „vyřešení přestupku na místě“ je převzetí pokutového bloku, tzv. BPNN (bloková pokuta na místě nezaplacená, pro případ, že u sebe řidič nevozí peníze odpovídající např. průměrnému příjmu za týden, protože pokuty v silničním fašismu jsou prostě takové). Pokutový blok je státní tiskovina a od 1.1. 2013 má řidič dostávat jeho originál v novém provedení. Policie a strážníci s nimi totiž masivně podváděli. Dalším podvodem, který se podařilo zmapovat, byl racketeering strážníků z nejmenovaných lázní ve východních Čechách. Požadovali po řidiči, aby neplatil hotově, současně ale nevystavili blok a vyzvali řidiče, aby platil převodem na účet, v jehož čísle chyběla jedna číslice. Řidič by zaplatil, prachy by se mu po neprovedení příkazu bankou vrátily na účet, což málokdo postřehne, a ve finále by to vedlo k soudnímu vymáhání včetně úroku atd.
2. Ve všech ostatních případech je oznámení přestupku postoupeno úřední cestou územně příslušnému správnímu orgánu, což je úřad obce s rozšířenou působností.

Když se rozhodnete platit pokutu nebo převzít pokutový blok, pak:

tak jako tak dostenete trestné body, pokud zákon stanoví

ztrácíte veškerou možnost opravných prostředků, a to i v případě, že se ukáže, že postup policie byl zcela chybný nebo sporný, nebo že došlo k omylu. Jedinou praktikovatelnou výjimkou je nulita aktu

Rozsudek NSS 3 As 58/2007 – 117 o nemožnosti obnovy řízení blokově vyřešeného přestupku). Obnovy řízení se podařilo dosáhnout jen v ojedinělých případech a vždy se jednalo o komplikovaný proces. Jeden takový případ je popsán zde.
Rozsudek NSS 9 As 2/2011-93 – přezkoumatelnost podpisu na pokutovém bloku, pravděpodobně falšování podpisu PČR

Když se rozhodnete pokutu neplatit a nechat přestupek projednat úřad ve správním řízení, pak:

– pokuta, kterou tam můžete dostat, bude pravděpodobně vyšší
– v případě neúspěchu budete muset zaplatit paušální náhradu nákladů správního řízení, která aktuálně činí 1000 Kč
– máte možnost odvolání či přezkoumání soudem, případně dalších mimořádných opravných prostředků
– máte možnost nechat se zastupovat zmocněncem, což může být právník, firma zabývající se pomocí řidičům v přestupkovém řízení, Umumbu Membe, váš dobrý kamarád ze Zimbabwe a další
– máte možnost operovat v šedé zóně (aktivní management délky řízení, vyvolávání důkazní nouze apod.)
Je tedy na vás, abyste na místě a v krátkém čase, za nejistoty a možná pod nátlakem policistů učinil toto poměrně zásadní rozhodnutí.

Nikomu nedoporučuji, aby souhlasil s vyřešením jakéhokoli přestupku na místě.Nedávno jsme se dozvěděli, že strážníci z Pardubic vedli černou listinu, na které měli jména občanů, kteří neměli dostatečně vřelý vztah k městské policii a údajně je trestali přísněji. To je samozřejmě porušení naprosto všeho, ale pokud vím, nijak potrestáni nebyli. Lze se domnívat, že podobné postupy provozují i strážníci jinde, a od takových praktik je k vymýšlení přestupků jen malý kousek. V Českých Budějovicích policisté připsali body muži, se kterým se předtím nepohodli ve sběrně odpadu. Žijeme v právním státě? Ne, ani omylem. Určitá velmi chatrná procesní ochrana, kterou poskytuje správní řízení, může přijít náramně vhod.

I když zapomeneme na tyto exemlární případy, praxe ukázala, že zhruba 60% veškerých pokut v dopravních věcech v ČR je uděleno nezákonně, například na základě pochybných důkazů nebo zcela bez důkazů, s nedostatečným posouzením subjektivní, objektivní a materiální stránky skutku. K tomuto číslu dospěla v roce 2011 firma Bruna Agency a moje praxe to potvrzuje.

 
V čem je zakopaný pes? V tom, že policie používá nejrůznější prostředky,jak řidiče přimět, aby zaplatil na místě. Policisté tak získají čárku a to je důležité pro jejich hodnocení. Například:
– trik „body vám nedám“, kdy policista tvrdí, že řidiči nepřidělí žádné trestné body. Má pravdu, to udělá až potom obecní úřad
– vyhrožují tím, že pokuty ve správním řízení jsou podstatně vyšší
– vyhrožují tím, že ve správním řízení můžete přijít o řidičák
– vyhrožují tím,. že budou požadovat kauci.
– v případě, že řidič nechce zaplatit, provedou další kontroly, aby toho našli víc a řidiče potrestali
K některým těmto bodům:
Ztráta řidičáku ve správním řízení: Vykládat řidičům tuto pohádku dostali údajně policisté nařízeno shora. Ve skutečnosti, odebrání řidičského oprávnění je možné toliko a pouze ve správním řízení a to za skutky, které zákon stanoví a tyto skutky nelze ze zákona řešit v blokovém řízení. Naprostý nesmysl.
Kauce: kauci může policista požadovat, pokud existuje důvodné podezření, že se řidič bude vyhýbat správnímu řízení. Pokud policista není s to uvést, z jakých důvodů požaduje kauci, sdělte policajtovi, že na něj podáte stížnost.
Příklad excesivního postupu policie – kauce a zabavení vozidla. Opět stejný cíl: Vybrat pokutu stůj co stůj, aby měli čárku.
FSM 3.x Plugin – Peníze nebo auto

Paleta úskoků policie je velmi široká, jejich pravomoci enormní a běžný řidič se na ně nemůže připravit. Už jsem x-krát slyšel o případech, kdy se řidič i po zralé úvaze rozhodl zaplatit na místě, pak se mu to rozleželo, vrátil se na místo domnělého přestupku a zjistil, že značka, od které se daná povinnost měla odvodit, byla neplatná, zakrytá a podobně. Jinou skupinu těchto problémů tvoří situace, kdy policisté vůbec nemají žádné důkazy nebo jsou takové, že by s nimi u správního řízení nikdy nemohli uspět, tedy získané metodicky špatně nebo rovnou nezákonně. Jenže jakmile řidič zaplatí, nemá žádný řádný opravný prostředek a dosáhnout obnovy řízení se podařilo zatím pouze v jednotlivých případech.

Policie není dokonce ani povinna předložit řidiči na místě důkazy, které má. Plyne to z logiky projednání přestupku na místě, v blokovém řízení. Má se za to, že řidič si je svého jednání vědom a nečiní je sporným, a pro všechny ostatní případy je tu správní řízení. Toho v minulosti policisté i strážníci opakovaně zneužili a vybírali pokuty za něco, k čemu neexistoval vůbec žádný důkaz. Například dávali pokuty za rychlost, ale vůbec neměli radar. Z nepochopitelných důvodů se tomu řidiči podvolili a pozor, ani proti takto udělené pokutě neexistuje opravný prostředek. Policisté si také rádi vymýšlejí. Například budou tvrdit, že vás viděli telefonovat a že si to v případě potřeby vzájemně dosvědčí.
Všechny tyto problémy vymizí, když nebudete řešit přestupek na mistě.
 
Nebezpečné a nejisté postupy pro vohnouty
Je ještě relativně bezpečné souhlasit v řešením přestupku na místě, pokud navrhovaná pokuta je v řádu stovek, skutek je pro vás nesporný a nejsou za to body, čímž jste si jisti (a tím si je vzhledem k tomu, že se bodový systém za dobu své existence již mnohokrát změnil, jistý málokdo). Skutečnou nejistotu generují následující postupy:
Vydiskutovat přestupek, tzv. nějak je ukecat. Klidně, poslužte si. Tohle tady rozebírat nebudu. Znám lidi, co je programově „ukecávali“, zkouleli to na místě za dvě tři stovky, aby dobře bylo, a pak jim přišel z úřadu papír, že mají odevzdat papíry, protože dosáhli 12 bodů. Nic jako „ukecat policisty“ neexistuje. Už v okamžiku, kdy vás zastavují, je jasné, za kolik to bude. Pokud chtějí udělat obchod a za tisícovku změnit skutkovou podstatu, aby to bylo bez bodů, navrhnou to sami.  I když ho „ukecáte“, stejně není jisté, co s tím ten zmrd ve skutečnosti udělá. Případů padělání a pozměňování pokutových bloků tu bylo dost.

Hádat se s policisty. Naprosto bezcenné, ztráta času a energie. Policajti na to neslyší a strážníci jsou právně negramotní, v obou případech rezistentní proti právní argumentaci.  Zde je jeden příklad. Jedná se mediálně známý delikt ekonoma Ševčíka, který jel po dálnici rychlostí 178 km/h (touto rychlostí se jezdí například v Německu běžně). Policie z toho udělala monstrakci s kamerami a novináři, což bylo náhodou, protože tam číhali na účastníky „ilegálního“ „závodu“ Diamond race (toho ale nechytili ani jednoho) a celý problém přikrmil Ševčík sám, protože se s nimi hádal. Kdyby je ignoroval, suše jim oznámil, že nespáchal přestupek a proto jim nic nedá, novináři by z toho nic neměli a policie by nemohla případ mediálně zužitkovat.

Nesprávná je úvaha „já mám dvanáct bodů a tak si mohu dovolit obětovat tři“. Nepodceňujme český silniční fašismus! OK, zbývá vám z dvanácti bodů devět. Jednou pásy, jednou tydlifon, jednou 65 km/h po městě a je game over. Dále, v případě, že spácháte přestupek další, což je při počtu a šíři různých skutkových podstat v zákoně jen otázka času, a pokud se bude třeba jednat o závažný přestupek, správní orgán přihlédne při stanovení výše sankce k dosavadním záznamům v registru a například stanoví trest (pokutu) v horní polovině sazby. Zcela absurdní rozměr to může získat v případě soudu, ke kterému se můžete nedejbože dostat a tam může případný záznam o přestupku stát argumentem v rukou státního zástupce. Postih za přestupek je prostě třeba odvrátit za každou cenu.

Co se bude dít dál?

 Když policistovi sdělíte, že nebudete řešit přestupek na místě, odebere se policista sepsat záznam o přestupku. Tento záznam nepodepisujte ani pro něj neposkytujte údaje. Policie se například může dotazovat na zaměstnavatele, telefonní číslo nebo datovou schránku. Zásadně nesdělovat, proč jim to dělat snazší. Znám magory, co jim dali číslo mobilu a e-mail a další údaje, a úřad je pak pomocí nich naháněl, když zbývaly tři týdny do prekluze. Fuj.

 Pokud přesto nějaké skutečnosti do tohoto cancu uvedete, např. se záměrem policisty zdržovat a otrávit, nemá to pro další správní řízení význam, protože tento dokument nelze v dalším správním řízení použít jako důkaz sám o sobě. Je to důsledek analogií mezi správním a trestním právem a úřední záznam má charakter jednostranného aktu provedeného policií (rozhodnutí NSS č. 1856).
Rozsudek NSS 1 As 96/2008 – 120 – jak správní orgán postavil rozhodnutí pouze na úředním záznamu a nevyslechl svědky
O tom, co se bude dít dál, si povíme v dalším dílu.
zdroj informací: zde.
Jak jednat s Policií – (Ne)řešení přestupku s policií – díl 2.
Přesunout se na začátek